Σεμινάριο Wing Chun Gung Fu


Το Σάββατο 27 Μαίου, ολοκληρώθηκε 4ωρο σεμινάριο Wing Chun Gung Fu στην σχολή του Σ.Φ.Α. "Αέναη Κίνηση", στην οδό Τήνου 26 στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Ο Μaster Τουζόζογλου Γεώργιος δίδαξε κλειδώματα, τεχνικές αυτοάμυνας, αφοπλισμούς, chi sao και πάλη στο έδαφος.

Σεμινάριο Wing Chun Gung Fu