Εγγύς Προστασίας Υψηλών Προσώπων


Η Ε.Ο.Π.Τ. Ανακοίνωσε την έναρξη εκπαιδεύσεως Εγγύς Προστασίας Υψηλών Προσώπων, η οποία θα διεξαχθεί από 8 - 10 Μαίου στη Ξάνθη και από 9 -10 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη.

Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να πάρετε πληροφορίες από τον Κύριο Σμιάρη Θωμά στο τηλέφωνο 6977542620.

Εγγύς Προστασίας Υψηλών Προσώπων Εγγύς Προστασίας Υψηλών Προσώπων