4ο Σχολείο Συνοδών Ασφαλείας


Το 4ο Σχολείο Συνοδών Ασφαλείας διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Πολεμκών Τεχνών στις 23/11-1/12/15. Τα αντικείμενα εκπαίδευσης είναι όπως αναγράφοννται στη αφίσα.

4ο Σχολείο Συνοδών Ασφαλείας