12ο Σχολείο Συνοδών Ασφαλείας


Το 12ο Σχολείο Συνοδών Ασφαλείας VIP διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Πολεμκών Τεχνών στις 4 έως τις 13 Δεκεμβρίου 2017. Τα αντικείμενα εκπαίδευσης είναι όπως αναγράφοννται στη αφίσα.12ο Σχολείο Συνοδών Ασφαλείας