11ο Σχολείο Συνοδών Ασφαλείας


Το 11ο Σχολείο Συνοδών Ασφαλείας VIP διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Πολεμκών Τεχνών από τις 25/9 έως τις 4/10/17. Τα αντικείμενα εκπαίδευσης είναι όπως αναγράφοννται στη αφίσα.11ο Σχολείο Συνοδών Ασφαλείας