10ο Σχολείο Συνοδών Ασφαλείας


Το 10ο Σχολείο Συνοδών Ασφαλείας VIP διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Πολεμκών Τεχνών στις 12/06 - 21/06/17. Τα αντικείμενα εκπαίδευσης είναι όπως αναγράφοννται στη αφίσα.10ο Σχολείο Συνοδών Ασφαλείας