ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ


Eπιλεγμένη Γκαλερί: 5ο Διεθνές & 11ο Πανελλήνιο


5ο Διεθνές & 11ο Πανελλήνιο
5ο Διεθνές & 11ο Πανελλήνιο
5ο Διεθνές & 11ο Πανελλήνιο
5ο Διεθνές & 11ο Πανελλήνιο
5ο Διεθνές & 11ο Πανελλήνιο
5ο Διεθνές & 11ο Πανελλήνιο
5ο Διεθνές & 11ο Πανελλήνιο
5ο Διεθνές & 11ο Πανελλήνιο
5ο Διεθνές & 11ο Πανελλήνιο
5ο Διεθνές & 11ο Πανελλήνιο
5ο Διεθνές & 11ο Πανελλήνιο
5ο Διεθνές & 11ο Πανελλήνιο
5ο Διεθνές & 11ο Πανελλήνιο
5ο Διεθνές & 11ο Πανελλήνιο
5ο Διεθνές & 11ο Πανελλήνιο
5ο Διεθνές & 11ο Πανελλήνιο